ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,283
เดือนที่แล้ว
3,321
ปีนี้
29,931
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
65,603
ไอพี ของคุณ
3.228.10.34

ลำดับรายการวันที่
1การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่17 เม.ย. 2563
2แบบคำร้องขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป17 เม.ย. 2563
3ดร.02-แบบรับรองสถานะครัวเรือน17 เม.ย. 2563
4ดร.01-แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด17 เม.ย. 2563
5รายงานผลการดำเนินงานประจำปี14 ม.ค. 2563
6ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ14 ม.ค. 2563
7มาตรฐานการให้บริการ14 ม.ค. 2563
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน14 ม.ค. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "